Biegły sądowy

  • sporządzanie opinii i ekspertyz dla celów postępowań sądowych w zakresie rozliczeń podatkowych
  • rachunkowości i finansów, analiz ekonomicznych, rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych
biuro-rachunkowe7

Pozostajemy do dyspozycji