Inne usługi

  • zakładanie i rejestracja firm
  • sporządzanie biznesplanów, wniosków kredytowych, analiz finansowych
  • przygotowywanie wniosków na pozyskanie funduszy unijnych
  • układy ratalne z US i ZUS
  • ugody z wierzycielami
  • windykacja należności
  • rozliczenia roczne PIT
Hand with calculator. Finance and accounting business.

Pozostajemy do dyspozycji