Usługi kadrowo-płacowe

  • sporządzanie list płac
  • prowadzenie kartoteki wynagrodzeń
  • prowadzenie akt osobowych
  • przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilno - prawnych
  • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek (PIT-11, PIT-4R)
Accounting.

Pozostajemy do dyspozycji